Astrologi – Sådan læses et horoskop

Astrologi 8211 Saadan laeses et horoskop

Sådan læses et horoskop

De 12 huse skal ses som en deling af døgnets timer. Dermed er de baseret på den placering af længdegrad – som også er kaldet for meridianen og bag efter horisonten som er for det sted som horoskopet er opstillet for. Dermed bliver der lidt som et avanceret koordinatsystem, hvor meridian og horisont udgør horoskopets akser. Det ligner på flere måder et koordinatsystem for der er opdelt i fire felter. Disse kaldes på latin for Kvadranter og på græsk for Tetrapos. Fordi de både er geografisk og astronomisk bestemt er de ens for ethvert horoskop.

Horoskoper – de enkle tegn på fremtiden

Opdeling
Husene – eller som det hedder på græsk Dodekapotos – er således en opdeling af disse kvadranter og her findes der er række forskellige hussystemer. Tilknyttet disse er der naturligvis en række fortolkninger og tydningssystemer og hos os i Vesten er det mest almindelige og udbredte system – som vi naturligvis også bruger og benytter os af når vi laver vores horoskoper – Placidus de Titos, som var en munk tilbage i Renæssancetiden. Systemet er naturligvis langt, langt ældre og Placidus har helt sikkert baseret sin viden om stjernetegn på de lærdes fra de Arabiske lande. Det er som bekendt her at civilisationerne for første gang begyndte at samle viden i biblioteker. Her fandtes den allerførste viden om hvordan verden så ud dengang. Det har været særdeles spændende at gå rundt her – og der var kun adgang for de lærde.

Det store billede

Når Dagens horoskop bliver lavet er det altså naturligvis en generel fortolkning, der er åben og som er baseret på en mere overordnet plan. Den er ikke præcis på sammen måde som hvis du har adgang til de personlige data – som fødselstidspunkt og sted. Derfor er der ikke mange detaljer i dette horoskop, men mere en blanding af generel viden om de personligheder, der gemmer sig bag de forskellige stjernetegn. Når man arbejder intenst med stjernetegn, som vi gør her i redaktionen, så er der en lang række regler for hvordan symbolerne skal aflæses. Dels er der position – og dernæst relation, der gør sig gældende når der skal laves et Horoskop. Her er lidt om de overvejelser og regler, som sætter rammerne for vores arbejde. Det er spændende læsning og der er mange artikler, hvor du kan læse meget mere om det der ligger bag. Det er naturvidenskab og psykologi. Det er hvordan det helt store hænger sammen med de helt små ting. Ligesom at enhver detalje har betydning for helheden.

Stjernetegn er en verden af viden

 

Den vigtige relation
Relationen er særdeles vigtig for den betegner netop den skiften, der er for vilkår når det gælder sager i kærlighed, økonomi, venskaber og familie. Alt det som vi baserer vores liv på og føder vores primære behov. Når symbolerne er aflæst så udgør deres relation og indbyrdes position altså det som vi astrologer kalder Semantikken. Den helt dybdegående basis i det astrologiske sprog – lidt som et alfabet eller små symboler som hieroglyffer. I fagsprog kaldes det Kombinatorik – simpelthen fordi det består en af uendeligt række kombinationer, der kan aflæses og fortolkes. Her skelner vi mellem tre typer kombinationer, der for eksempel afgør udformningen af Dagens horoskop.

Planeternes stilling

Der er Planeter i tegn, som handler om den aflæsning af den enkelte planets placering i det enkelte stjernetegn. Her grupperes tegnene efter et velkendt tema – De fire Elementer – Jord, Ild, Vand og Luft.
Derefter ser vi på de tre Dynamikker – der er Fast, Kardinal og bevægelig. Lige præcis som den menneskelige natur er indrettet. De er de meget enkle spilleregler, hvor kombinationer mellem de fire elementer og tre dynamikker giver de 12 stjernetegn. Læs mere om reglerne for aflæsning i de næste artikler eller klik her.

Postet af Mean_dude via AdSet.