Autoophug underlagt nye EU-regelsæt

Som autoophugger i Danmark skal man leve op til en række krav, som Danmark er underlagt som EU-medlemsland. Disse krav skal sikre en korrekt håndtering af farligt affald ved bl.a. skrotning af biler, som der kommer flere og flere af i Danmark.

Flere små billige biler på vejene gør nemlig, at disse ved småskader kasseres af ejerens forsikringsselskab, da det ikke kan betale sig at udbedre skaderne. Endvidere er det af afgørende betydning, at der er de samme regler for samtlige lande inden for EU, så ikke der er økonomisk gevinst ved at fragte biler til f.eks. Østeuropa for at anvende deres mekanikere.

Som udgangspunkt giver det god mening at gøre, eftersom deres timeløn er væsentlig lavere end de danske. Men set ud fra et miljøperspektiv er det ikke gennemtænkt. Miljøet lider under udledning af CO2 i forvejen, og det forværrer kun situationen at udlede endnu mere ved at fragte biler til andre lande for at udnytte en lavere timeløn.

Politikerne må reagere

Det er nødvendigt at politikerne reagere på dette, så det gøres dyrere at fragte bilerne over lange afstande. Vores samhandelspolitik gør, at vi ikke må forhindre udenlandsk arbejdskraft i at komme til Danmark og arbejde, såfremt de opfylder dansk lovgivning og har arbejdstilladelse.

Det fjerner dog arbejdspladser inden for dansk autoophug, samtidig med at miljøet lider skade under den øgede transport. Forsikringsselskaber gør sådan set ikke noget juridisk forkert, da de blot udnytter de gældende regler og retningslinjer.

Det er derfor, at politikerne skal i gang med at kigge reglerne efter i sømmene, for at se hvordan denne situation kan forbedres. Der kommer løbende nye regelsæt fra EU (se bare her), hvorfor de danske repræsentanter i EU må tage denne sag op.

Branchen for autoophug taber terræn

Det er umuligt for den danske branche for autoophug at følge med lønningerne i bl.a. Østeuropa, hvor det på sigt vil dræbe denne autoophug branche i Danmark. Der bliver skrottet stadig flere biler nationalt, hvilket umiddelbart lyder godt for en leverandør af autoophug, men i takt med skrotningerne ophobes deres lagre med reservedele, som de ikke kan komme af med igen.

Der er således ingen som vil købe delene, da deres biler alligevel skrottet fremfor at købe reservedele og udbedre skaderne.

Hvordan den danske branche for autoophug kommer til at se ud i fremtiden er således ganske interessant. For skal vi køre vores biler til Østeuropa hver gang, de skal skrottes, kommer denne forøgede transport til at svække Danmarks indsats for et bedre og renere miljø.

De danske leverandører af autoophug må blot væbne sig med tålmodighed og se tiden an.

Postet af Brian via adset.org