Differencekrav og arbejdsskader – Det bør du vide

Når det handler om arbejdsskader er det vigtigt at vide, hvordan man skal behandle sagen, da det afgør den erstatning, som man kan have ret til. Der er mange forskellige aspekter, der skal tages i betragtning i denne forbindelse, og derfor er det essentielt, at man sætter sig ordentlig ind i sin situation eller situationer der kan opstå, så man er forberedt på det hele.

Når det kommer til differencekrav, kan det nogen gange hænde, at der findes en skadesvolder i den pågældende sag. Hvis dette er tilfældet, skal der en anden lovgivning ind over sagen, da det ikke længere kun er arbejdsskadeloven, der gælder her. Eftersom der er en skadesvolder involveret i sagen, kan man også have krav på erstatning, hvilket går ud over arbejdsskadeloven, og derfor skal man tage i stedet gøre brug af erstatningsloven.

Dette gør at selve erstatningen skal regnes ud på en særlig måde hvis man er berettiget til erstatning i følge både erstatningsloven og arbejdsskadeloven. I det pågældende tilfælde skal man trække erstatningen fra arbejdsskadelovgivningen fra erstatningen fra erstatningslovgivningen. Udfaldet af denne udregning og dermed forskellen mellem erstatningen fra arbejdsskadeloven og erstatningsloven kaldes for differencekravet.

Hvis man stiller det op som et spørgsmål, hvad et differencekrav er, vil det se således ud:

Hvad er et differencekrav = Erstatningen ud fra erstatningsloven – erstatningen ud fra arbejdsskadeloven

Beregning af differencekrav

Når man skal udregne differencekravet ud fra erstatningsansvarsloven, er det dermed essentielt, at man kender til størrelsen på den erstatning, som man har ret til ifølge arbejdsskadeloven. Man kan få arbejdsskadestyrelsen til at opgøre, ud fra en vejledende vurdering, erstatningskravet ud fra den pågældende arbejdsskadesag, når man har brug for det i forbindelse med udregningen af differencekravet ud fra erstatningsansvarsloven.
Det koster 496 kr. at lade arbejdsskadestyrelsen stå for denne vurdering, og man kan dermed fremskynde processen, da man i så fald har et tal at gå ud fra. Denne metode kan dermed være en fordelagtig rute at tage, da man dermed hurtigst mulig kan finde ud af den portion af den erstatning, som man er berettiget til.

Grunden til at man skal udregne differencekravet er, at der inden for erstatningsansvarslovgivningen er mulighed for at blive kompenseret for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Denne mulighed findes ikke indenfor arbejdsskadelovgivningen, og det er derfor, at man har behov for at finde ud af:

Hvad er et differencekrav?

Dette er netop grunden til, at det er meget vigtigt ved en arbejdsskade at finde ud af, om det er en situation, hvor der er et ansvar for arbejdsskadens opståen, og at der dermed kan være en mulighed for at tage brug af erstatningsansvarsloven. Hvad er differencekrav – det er en meget kompliceret proces, hvor man har brug for professionel hjælp for at sørge for, at sagen bliver behandlet korrekt.

Den skadeslidtes differencekrav kan dog godt komme ud for problemer, når det kommer til forældelse og indkomst. Erstatning for tabt arbejdsevne vil ikke blive accepteret såfremt den pågældende person ikke er gået ned i løn, som konsekvens af det nye arbejde. En dom fra højesteret viser, hvordan at selvom at differencekravet ikke er fastsat, så kan løber tiden stadig i forhold til forældelsen af sagen. Dette kan gå hen og blive problematisk for de skadeslidte, hvis sager trækker ud af den ene eller den anden grund, og derfor skal man være opmærksom på forældelsen fra den dag sagen indledes.

Det er meget vigtigt, at man hurtigst mulig finder professionel hjælp, når man har været udsat for en arbejdsskade, da de færreste har nogen idé om, hvordan de skal agere, og hvilke love som man bevæger sig indenfor. Man skal have fat på folk, som gør det til deres speciale at løse sager omkring arbejdsskader og differencekrav, så man ikke behøver at sætte sig ind i en masse ting, som man ikke forstår, og så man har en partner som man kan stole på hele vejen igennem forløbet. På denne måde kan man være sikker på, at sagen bliver behandlet ordentligt, og det bliver identificeret, hvis der findes et ansvar for ulykken, og at et differencekrav skal opgøres.

Så du behøver ikke gøre dig tanker om, hvad er differencekrav, men i stedet om at du kan være sikker på, at du får den erstatning, som du er berettiget til ud fra arbejdsskadeloven og, hvis det er tilfældet, erstatningsansvarsloven. Det er selvfølgelig fornuftigt at sætte sig ind i tingene, men hvis man har en dygtig advokat ved sin side, kan man være sikker på, at de kan besvare de spørgsmål, som du måtte have og sørge for, at du ikke føler dig som en fortabt bold i et spil kegler. Det er der ikke nogen der ønsker, og derfor skal man sørge for, at man er repræsenteret af en dygtig advokat inden for feltet så snart, at sagen begynder.