En blikkenslager vedligeholder tagrender og nedløb

Løbende vedligeholdelse af tagrender

På nogle huse er det en større opgave for en blikkenslager at renholde renderne og nedløb, hvis der er mange høje træer i nærheden. Er huset tillige med 1. sal. skal der en god solid stige til. Tilstopning af nedløbene kan hindres med bladkurve anbragt i rendernes udløb til tudstykket. For at  dæmpe bladfaldet i renderne kan man anskaffe nogle rendedækninger af net, som klemmes fast i renderne.
De sier de fleste visne blade fra. Småpartikler vil alligevel lande i renderne. men der går meget længere imellem den nødvendige rengøring. Se jævnligt alle render og nedløb efter under almindeligt regnvejr. Her må de ikke vise tegn på utætheder, og kun ubetydelige dryp fra renderne må forekomme. Pas især på overgange fra tudstykker til de  bøjninger, der leder ind under tagudhænget. Plastrenders nedløb er tilbøjelige til pludselig at skille ad i samlinger, og det kan resultere i meget store blikkenslager vandmængden, der skyller ned ad murværket.
I løbet af timer kan det vise sig som fugtskjolder på de indvendige vægge. Render og nedløb er dimensioneret til at afvande taget ved kraftig regn. Voldsomme skybrud ved en af sommerens tordenbyger kan de ikke klare, og de få øjeblikke må man forvente, at blikkenslager renderne skyller over. Det er helt almindeligt. Derfor skal en tagrende også have en smule fald bort fra huset, så der ikke er risiko for bagfald og vand ned ad murværk og træværk.
Til brug for dimensionering af en vandinstallation skal der skaffes oplysninger om trykket i forsyningsledningen. Et sådant tryk kan være særdeles vanskeligt at bestemme, fordi blikkenslager trykket varierer med tiden og forbruget og efter stedet i forsyningsnettet. Normen giver derfor nogle retningslinier for, hvordan dette tryk skal defineres.

Centralvarmeanlæggets cirkulationspumpe

Cirkulationspumpens funktion er at få vandet i centralvarmeanlægget til at cirkulere gennem rørene, så varmen kommer rundt til alle radiatorerne, Pumpen er normalt monteret på anlæggets fremløbsstreng efter shuntventilen og tæt på fyrkedlen.
I sjældne tilfælde sidder pumpen i returstrengen. Pumpen består af et pumpehus med et pumpehjul, hvis aksel trækkes rundt af en elmotor. Den arbejder på 230 volt netspænding, som tilføres gennem et kabel fra enten en stikkontakt eller fra fordelerboksen i en kedelenheden.
Cirkulationspumpen er gjort fast til rørene ved hjælp af blikkenslager koblingsstykker med omløbere, der gør det nemt senere at foretage afmontering og eventuel udskiftning af pumpen. En omskifter giver valg mellem 2-3 pumpehastigheder. Her er et tip til en gratis onlineportal: www.3vvstilbud.dk hvor man kan få 3 gratis tilbud på vvs og blikkenslager arbejde.

Find en god lokal blikkenslager 

Her er nogle eksempler på arbejdsområder for kompetente blikkenslagere fra Helsingør:

  • Afløb og lignende installationer
  • Ejendomsservice
  • Installation af gaskedler
  • Montering af cisternevæg
  • Service af brugsvandpumper

Rustskader i rør og samlinger skyldes i hovedsagen følgende blikkenslager korrosionstyper (Andre typer kan dog også forekomme):

  • Elektrokemisk korrosion i ledninger af varmforzinket stål
  • Turbulenskorrosion i ledninger af kobber
  • Udmattelseskorrosion og grubetæring i ledninger af kobber

 Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network