Fra uddannelse til arbejde guiden

Herhjemme er der stor fokus på uddannelse, og som seks årig starter de fleste børn allerede i folkeskole. Efter ca. 10 års uddannelse der vælger mange at du videre til ungdomsuddannelserne, hvor man kan vælge imellem STX, HTX, HHX og en lang række andre uddannelser, alt efter hvad man har lyst til. Som regel er man sidst i teenageårene når man er i gang med en ungdomsuddannelse, og hertil bliver man som 18 årig myndig, og får et større ansvar for sig selv.

Grundet dette bevilliger staten en uddannelsesstøtte, SU, som er med til at sikre, at de unge kommer igennem deres uddannelse. SU’en er en ydelse, som alle 18-årige og opefter kan få, hvis de er under en gymnasial uddannelse eller i gang med en videregående uddannelse.

Der har de sidste mange år været stor fokus på uddannelsesområdet herhjemme, fordi statistikker viser, at for mange unge vælger at droppe ud fra deres uddannelse, og derefter ikke kommer videre. Ligeledes er der rigtig mange, som blot melder sig ind på en uddannelse, for at få SU’en uden at gå på uddannelsesinstitutionen, og derfor er de egentlig ikke berettiget til denne.

I 2013 kom så den nye SU reform, som ændrede reglerne for SU’en betydeligt. Nu har man som studerende på en videregående uddannelse et klippekort, som gælder for ens normerede studietid + 12 ekstra klip. Førhen stoppede en SU betaling også først efter 12 måneder efter, at den studerende var forsinket eller inaktiv på ens studie, og dette er nu ændret til kun 6 måneder.

Info omkring SU’en

SU’ens størrelse afhænger af en lang række parametre og er derfor splittet op i to hovedgrupper: Ungdoms-SU’en, der er til de personer, som læser på en ungdomsuddannelse og er mellem 18 og 20 år, samt voksen-SU’en, som er til alle på de videregående uddannelser. Dertil ændrer satsen sig alt efter, som man bor ude eller hjemme. SU’en ligger derfor mellem ca. 1.000 kroner som laveste sats og op til 5.800 kr., som den højeste. Denne udbetales den samme dato som alle andre ydelser, løn osv., på løndatoen i hver måned.

Med uddannelse men uden arbejde

Er du færdig med en uddannelse, men endnu ikke har fået et arbejde, og er du meldt ind i en a-kasse, så kan du få dagpenge i stedet, indtil du finder et job. Det er en ydelse, som udbetales af a-kassen, og det er ligeledes den, som vurderer, om man som ledig står til rådighed for arbejdsmarkedet.