Hvad er en bogholder? Læs om det her

En bogholder sørger for at opsamle de data, der kommer i form af bilagene. Disse data bogfører bogholderen til regnskabet. Grunden til at det hedder en bogholder er, at man i gamle dag bogførte disse data i bøger. Du bogførte bogstavelig talt. I dag bogfører mange ikke rigtigt i bøger, men derimod i et elektronisk system eller program. Det er langt hurtigere og nemmere, end at skulle gøre dette i kæmpe store bøger. Derfor er bogholderiet og bogføringen blevet meget effektiviseret indenfor de sidste årtier. Der er ikke en decideret uddannelse til at blive bogholder, og det er heller ikke en beskyttet titel. Derfor kan alle blive bogholdere og alle kan kalde sig for at være bogholder.

Flere forskellige bogholderier

Oftest er bogholderi opdelt i de funktioner de hver især har:

Kreditorbogholderi: Her bogføres betalinger, fakturaer og afstemning.

Debitorbogholderi: Her bogføres fakturering, kontoudtog, debitorindbetalinger, rykkerprocedurer og debitorafstemning.

Finansbogholderiet: Her håndteret de daglige finansbilag, løn og bankafstemning.

Bogholderiet har for mange virksomheder også en økonomistyrende funktion. Her bliver der laves cash flow analyser, så man sikrer sig, at virksomheden ikke gå i betalingsstandsning og derved konkurs og man ser på lønsomhedsmønsteret i virksomheden.

Freelance bogholder

For mange mindre virksomheder kan det ikke betale sig at ansætte en bogholder på fuldtid. Derfor ansætter de ofte en ekstern bogholder oftest kaldt for en freelance bogholder. Det kan koste mange penge at have en fuldtidsansat. Derfor kan mange virksomheder spare mange hundredetusindende af kroner ved at udlicitere opgaven til en mindre virksomhed, der er specialiseret i bogføring.

Bogholderen holder styre på det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderi er kernen i al regnskab over hele verdenen. Det er en metode, der stammer helt tilbage til 12-tallet og som bliver udviklet over mange århundrede. Det stammer fra køb- og bankmændene fra Italien. Det dobbelte bogholderi er en metode til at registrere regnskabsmæssige posteringer. I det dobbelte bogholderi er der 4 hovedgrupper med dertilhørende konti. De 4 hovedgrupper er aktiver, passiver, omkostninger og indtægter. Hver konto og hovedgruppe har en kreditside og debitside. Metodikken går ud på, at hver gang der krediteres en side, skal en anden side debiteres. Hver konto skal kreditere og debiteres således, at det er i afstemning med de 4 hovedgrupper. Eksempelvis undrer mange sig over hvorfor at indtægter at skal bogføres som minus. Det hænger sådan sammen, at egenkapitalen hører ind under passiver, der er virksomhedens finansieringskilder. Det er indskuddet som aktionærerne/ejerne har sat ind i virksomheden. Men under egenkapitalen indgår også indtjente midler, fordi disse er med til at finansiere fremtidige aktiviteter. I og med at indtjente midler står under egenkapitalen, der står under passiver, kan dette beløb kun blive større, hvis det bliver minusset med et beløb. Af denne grund af skal indtægter står i minus. Hvis ikke du forstår dette system, så skal du ansætte en bogholder. Du vil nemlig ikke kunne være i stand til at bogføre, hvis du ikke forstår metoden bag det dobbelte bogholderi.

Postet af jakie via AdSet.