Løft med luft – hvordan man løfter 20 tons ved hjælp af en vakuumløfter

Har du nogensinde tænkt over, hvordan man kan løfte en betonblok på flere tons ved hjælp af løfteudstyr, der udelukkende benytter vakuum? Det er nok det færreste som går og tænker over det i hverdagen, men hvis man kigger rundt i gadebilledet, vil man blive imponeret over alt det “legetøj” som entreprenører omgiver sig med.

En af de vigtige maskiner når der skal lægges tunge fortorsfliser i granit, er en såkaldt vakuumløfter. En vakuumløfter er kort fortalt en maskine med sugekopper monteret. Den arbejder ved at skabe undertryk i sugekopperne og hægter sig derved fast på en givent emne. Det kan være en tung granitflise på flere hundrede kilo. Sætter man derefter vakuumløfteren fast på en kran eller lignende, har man løfteudstyr som kan klare selv de tungeste løft.

Fordelen ved en vakuumløfter er, at man som brolægger kan lægge stenene helt på plads i én arbejdsgang. Man slipper dermed for at binde noget rundt om flisen inden løft og fjerne det igen inden flisen kan lægges helt på plads. Det sparer tid og ikke mindst kræfter.

Men det er ikke kun tunge granitfliser der kan løftes. Faktisk kan man også benytte en vakuumløfter til mange opgaver i industrivirksomheder og på lagre. I produktionsvirksomheder er der ofte behov for tunge og gentagne løft. Det kan f.eks. være metalemner som skal håndteres inden de bliver forarbejdet. Hvis medarbejderne løfter på disse tunge emner mange gange i løbet af en dag, risikerer man nedslidning og arbejdsskader. En vakuumløfter der er monteret på en søjlekran eller en traverskran kan hjælpe til at gøre arbejdet mere effektivt for virksomhederne.


Også på et varelager kan løfteudstyr være af stor værdi. Her ordreplukkes ofte mange forskellige produkter og i visse virksomheder er disse produkter relativt tunge. Hos mange møbelproducenter ligger møblerne på lager og bliver enkeltvis lagt over på el-stablere. Her løftes adskillige kilo i hvert løft og mange gange om dagen. Løsningen kunne her være løfteudstyr monteret på el-stabler, som sikrer en mobil løfteløsning med stor aktionsradius.

En tilsvarende virksomhedstype kan være vinduesproducenter, som har brug for at kunne løfte vinduer under produktionen. Vinduer kan være endog rigtig tunge og kræve at flere personer er med til at løfte. Dvs. en medarbejder der måske er i gang med at lavet vinduer et andet sted skal stoppe sit arbejde midlertidigt, for at hjælpe en kollega med at løfte, vende eller dreje. Også her vil løfteudstyr i form af en vinduesløfter være et optimalt valg. Resultatet er, at der kun skal én person til at løfte et tungt vindue. Og da vinduer varierer meget i størrelse og vil stille specielle krav til traditionelt løfteudstyr, behøver man ved at bruge en vakuumløfter heller ikke tage forbehold for det.

Hvor meget kan en vakuumløfter klare?

Der er i princippet ingen grænser for hvor meget en vakuumløfter kan løfte. Begrænsningen ligger i antallet af sugekopper og overfladen på de emne der skal løftes. Er overfladen meget tæt, kan der løftes mere pr cm2 end hvis overfladen på emnet er knap så tæt. En virksomhed som Alvac Industry producerer blandt andet løfteudstyr til mølleproducenter, hvor der er behov for at løfte vindmøllevinger ved hjælp af vakuum. Her løftes op mod 20 ton ved hjælp af specialproducerede vakuumåg.

 

Postet af useweb via AdSet.