Ny side med webshops med transportbure til hunde

Hundetips.eu kan du få et overblik over webshops med transportbure til hunde. Men du kan også få mere end det. For siden laver en helt enkel rating af de webshops, som sælger transportbure. De bliver rangeret ud fra en lang række relevante kriterier. Kriterier, som er relevante for netop dig som forbruger, som vil købe produktet.

For det første tjekker siden, om den pågældende shop med hundeartikler er e-mærket. Det er et godt sted at begynde, selvom e-mærket ikke er et must for en webshop med hundeartikler. For en shop kan sagtens være i orden og værd at stole på, selvom den ikke har det fine e-mærke. Men der er det særlige ved mærket, at det medfører en grundig kontrol med siden. På den måde kan man ikke rigtigt fuppe nogen, når man har mærket. Man kan i hvert fald ikke være medlem ret længe, hvis man ikke opfører sig ordentligt.

Ydermere undersøger Hundetips.eu, om en shop har fået Facebook likes eller ej. Hvis de har flere tusinde likes, er det næppe en dårlig shop. Desuden kan deres Facebook-grupper bruges til at undersøge omtalen generelt. På den måde kan vi være endnu mere sikker. På Face er folk som bekendt ikke bange for at lægge fingrene imellem. Hvis der skulle være noget at komme efter, skal det nok blive nævnt.

En side som Trustpilot kommer også ind i billedet. Her kan man tjekke, hvor mange ratings siden har, og hvor høje de er. En af de nævnte shops på siden har noget i nærheden af 10 ud af 10. Uanset hvad man mener om disse ratingsider (for nogle har da fået kritik), så siger et par tusinde anmeldelser selvfølgeligt noget om, hvem de er, og hvad de kan. Siden har også en fornuftig kommunikation mellem kunde og butik. På den måde er det ikke bare envejskommunikation, hvor en kunde brokker sig. Butikken kan forsvare sig og forklare forløbet.

Endelig vurderer tip-siden også, om der er en rimelig leveringspris. Flere steder er der gratis levering ved køb for x antal kroner. Hvis shoppen ikke har en rimelig aftale med kunderne, når de skal købe et transportbur online, kommer de ikke med på siden.

Også andre hundeartikler

De nævnte shops handler ikke udelukkende med transportbure. Du kan købe de fleste artikler til kæledyr. Både til hunde og katte. Der er stort udvalg af hundesnore, foder og træningsartikler. Udvalget er stort i samtlige butikker, og du har også mulighed for at finde gode tilbud på hunde- og katteartikler. Når noget er på tilbud, er der forskellige årsager. Nogle gange har de købt for meget ind og må af med det. Andre gange skyldes tilbudsstormen, at man vil have mere reklame for firmaet (trækplaster). Der ses også eksempler på mærker, som er gået ud af produktionen, en slags outlet. Uanset hvad er der penge at spare ved køb på nettet.

http://punkta.dk/hvilken-butik-er-bedst-til-transportbure-til-hunde/Postet by marcus via AdSet linkbuilding network