Rottebekæmpelse – Lyngholm kloak

Vi er en autoriseret kloakmester og entreprenør beliggende i Sønderjylland, som udfører et bredt udsnit af arbejdsopgaver i lokalområdet omkring Aabenraa og Sønderborg. Med vores årelange erfaring besidder vi høj faglighed, hvilket altid kommer vores kunder til gode. Vi har fokus på, at skabe holdbare løsninger, og tager altid udgangspunkt i kundens ønsker og behov, for derved at sikre den højeste tilfredshed og de bedste resultater. Vi arbejder fleksibelt og sætter en ære i, at yde god service, hvorfor vi også har døgnvagt i forbindelse med akut kloakarbejde.

Som kloakmester er en af de tilbagevendende opgaver bekæmpelse af rotter. Rotter findes over alt i de danske kloakker, da de her har rigtig gode levekår. I kloakkerne er der ingen fjender og rigeligt med mad, hvorfor rotterne her kan leve et uforstyrret og godt liv. Dog ses der et stort problem når rotter søger andensteds hen i ynglesæsonen. Her er det attraktivt for rotterne, at søge væk fra det rindende vand, som findes i kloakkerne, hvorfor de ofte finder nedlagte ledninger, som ikke er lukket korrekt af, eller gnaver hul i kloakrørene.
Rotterne og deres gnaven udgør et reelt problemt, da de både udgør en smittefare ved overførsel af de mange bakterier og sygdomme, som rotterne bærer på, men særligt også fordi de ofte forårsager materiel ødelæggelse. Den materielle ødelæggelse af kloakrør grundet gnaverhuller kan både forsage forstoppelse af kloakken, eller underminering af fx. indkørsler, terrasser eller i værste fald gulve i badeværelser, køkkener osv. Det kan være dyrt at udbedre de mange skader, som rotter kan forsage – særligt i visse tilfælde, hvor rotternes gnaven i elinstallationer kan forsage brandfare.

Da rotter er sky og mest aktive om natten kan de høre til sjældenheder, at vi faktisk opdager en rotte i færd med at gnave. Derfor er det afgørende, at man som husejer er opmærksom på tegn på rotteaktivitet. Dette kan bl.a. være støj, skrig eller gnavelyde fra loft, gulv, vægge eller hulmure. Derudover er kloaklugt og ekskrementer, samt huller både indendørs og udendørs et tydeligt tegn på rotter. Rotterhuller indendørs er kendetegnet ved små runde huller, hvorfor det er vigtigt at være meget opmærksom på nye huller, afgnavede træspåner eller andre materialerester. Udendørs kan rottehuller kendes ved umotiverede huller, hvor der ikke ligger opskrabet jord omkring, eller jord som er sunket over kloakledninger. Derudover kan rotternes gravearbejde også  underminere underlaget under fliser og belægninger.

Ansvaret for bekæmpelse af rotter ligger hos kommunerne, mens grundejerne dog også er forpligtet til at begrænse rotternes levemuligheder mest muligt. Opdager du tegn på rotteaktivitet er det uhyre vigtigt, at meddele dette til kommunen. Bekæmpelse må kun udføres af professionelle, mens man som grundejer som supplement til de professionelles bekæmpelse kan være opmærksom på en række forskellige faktorer. I forbindelse med husstande med husdyr er det også vigtigt, at være opmærksom på, at bure er rottesikrede, og at foderet opbevares i rottesikrede beholdere, ligesom der ikke bør ligge foderrester tæt på grunden i nattetimerne. Som forebyggelse kan man også vælge at være opmærksomme på oplagte passager, hvor rotten nemt kan få adgang til huset.
Det er også vigtigt at sikre, at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter, samt kontrollere rottesikring ved alle indgange som fx døre, vinduer, ventilationsåbninger, tagkonstruktioner, facader mv.

Derudover er man som grundejer forpligtet til at sikre og holde sin ejendom ren, således at rotternes levevilkår er minimeret. Det er ligeledes essentielt at sikre, at alle kloakker og afløb på grunden er tætte, uden huller og sprækker. Ydermure, døre, vinduer og tag skal også være tætte uden huller og sprækker, mens ventilationsriste i sokkel og mur skal være lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem. Her er galvaniseret stål ideelt.
I forbindelse med arbejde på afløbsrørerne kan der med fordel vælges, at sætte en rottespære i kloakrørene. Disse må dog kun installeres af en certificeret rottespærremontør, hvilket vi selvfølglig er hos Lyngholm ApS. 

Postet af Line via AdSet.