Sådan anlægger du en indkørsel med granitskærver

De fleste er der er så heldige at være i besiddelse af et hus og en bil, ønsker naturligvis også at have sig en indkørsel. Men når man så har sat sig for, at gerne ville have en indkørsel, melder spørgsmålene sig, om hvordan det gøres bedst muligt med det bedste resultat. Hvis man har sig et nybygget parcelhus med en mudret indkørsel, kan det være en god mulighed at bygge sig en indkørsel af granitskærver. Første step i processen i udformningen af indkørslen er, at undersøge om jorden stadig indeholder ler. Hvis det er tilfældet og jorden er lerholdig, er det en god ide at fjerne det første lag af jorden – ca. 30 cm af toppen.

Når der skal fjernes toppen af jorden, er det nemmest at anvende en minigraver til dette formål. Det kan eventuelt være en god ide, at få hjælp fra nogen professionelle, særligt hvis man har tænkt sig at grave det i hånden, da det kan blive meget hårdt rent fysisk, når man skal grave et stykke ned i jorden over et forholdsvis stort område. Efter dette kan det være en god ide at lægge et lag vasket sand som skal ligge i en ca. Cm dybde. Vasket sand er godt til at få regnvand væk fra indkørslen derudover kan det også fungere som en slags spærrer for al fugt, da det modvirker fugten fra jorden i at trænge op i indkørslen. Når dette er gjort, fylder man derefter jorden op med grus, derved ender man ud med, at have et solidt grundlag, der også er stabilt til ens granitskærver. Gruset skal være stabilgrus og det kan også være en god ide at fylde lidt stenmel ovenpå, så man er sikker på, at underlaget er helt stabilt – for at gøre laget helt stabilt, er det allerbedst at bruge en komprimeres med en pladekompresser for at sikre, at underlaget bliver fuldstændig stabilt.

Stenmelet vil også forhindre at gruset nedeunder kommer op i overfladen. Det anbefalet at det stenmel, man vælger at bruge har samme farve som de granitskærver der brugt, så hvis stenmelet skulle trænge op til overfladen på et tidspunkt, så vil det blive camoufleret mellem de andre sten. Når man bygger en indkørsel er der en god fingerregel, at de største sten skal altid være øverst og så bliver de mindre og mindre, jo længere man kommer ned. Hvis man river sin indkørsel, kan man godt risikere, at der dukker lidt stenmel op, men så skal man bare være helt rolig, da det vil synke ned igen og det bliver lidt blæsende vejr. Når man opbygger en indkørsel med disse materialer, er det ikke nødvendigt at bruge plastik i lagene, da det stort set er umuligt for ukrudt at snige sig op igennem stenmel. Dog skal man være opmærksom på, at hvis man har et område med græs, som ligger lige op af indkørslen og gerne vil modvirke at der skulle komme ukrudt på granitskærverne, så kan det være en ide at ligge jern hele vejen rundt om indkørslen, som gerne skal være et par centimeter i bredde samt 10 cm dybden, på den måde vil man kunne modvirke at den nylavede og flotte indkørsel bliver angrebet af uønsket ukrudt.

 

Laget af granitskærver skal være i balance 

Når der så er styr på de forskellige lag af grus og stenmel, og man er sikker på, at grundlaget er helt stabilt og komprimeret ordentligt – så kan man begynde med det sidste lag, som også bliver det, der kan ses udadtil. Laget af skærver skal ikke være alt for tykt – kun omkring 4-5 cm tykkelse. Hvis man laver laget tykkere, kan man være så uheldig, at bilens vægt vil skubbe dem ud til siderne og derved lave kørespor i indkørslen. Ved et tyndere lag, vil skærverne nemmere pakke sig selv sammen og de vil modvirke at nogen form for ukrudt er i stand til at vokse op.

Dette er nemlig en af de mest fremtrædende facetter ved denne type indkørsel, da der stort set aldrig vokser noget som helst ukrudt op. Skulle man nævne et minus ved denne form, så er det, at det kan være en besværlig affære om vinteren, når der skal ryddes sne – snerydning er trods alt noget nemmere på et underlag af fliser. Som et alternativ, kan man også anlægge lidt fliser i de kørespor hvor bilen køre ind. Dog skal man være opmærksom på ved denne metode, at der skal anvendes lidt anderledes fremgangsmåde, så det kan være en god ide at få lidt tips fra en professionel ved denne form. Hvis man ikke er så meget for, selv at kaste sig ud i projektet med at lave sin egen indkørsel, så kan man sagtens kontakte nogen professionelle og få hjælp udefra til at få lavet ens drømmeindkørsel.

Postet af jjdenmark via adset.org