Tag hånd om skoletræthed og kom igennem uddannelsessystemet

År efter år viser en rundspørge fra Danske Skoleelever, at omkring halvdelen af de adspurgte elever, føler sig skoletrætte. De fleste har nok også oplevet, at man i både kortere eller længere perioder har mærket en voldsom skoletræthed og følt sig uoplagt. Meget kan beskrives som en psykologisk mekanisme. Efterhånden som man kan se en ende på noget, begynder man at længes efter slutningen og man glæder sig til at få det overstået. De sidste par år i folkeskolen, kan derfor meget naturligt være fyldt med en voldsom skoletræthed.

Der kan være mange årsager til, at unge er skoletrætte. Det kan være, at de er i en dårlig klasse, ikke rigtigt har nogle gode sociale relationer, eller det kan være at de rent fagligt ikke kan følge med og derfor er bagud med afleveringer. Det er også ganske naturligt, at man kan opleve en skolemæthed, da de unge ofte har været i den samme klasse, på den samme skole med de samme lærer i 8-9 år. De unge træner til nye udfordringer og nye sociale bekendtskaber.

Selvom skoletræthed er en meget almindelig følelse, skal det stadig tages alvorligt, og som forælder er det vigtigt at tage hånd om problemet så tidligt som muligt. Hvis man er skoletræt i 8.-9. klasse har man stadig mange år tilbage i uddannelsessystemet – ligegyldigt om man vil forbi gymnasiet først, eller om man vil have en erhvervsuddannelse.

Som en start bør man tage en snak med de unge, hvis man fornemmer, at de virker skoletrætte. Forsøg at få dem til at sætte nogle ord på følelsen og forklare, hvorfor de er trætte af skolen. Det kan være, at der er nogle udfordringer, som rimeligt let kan afhjælpes. Som forælder bør man også gøre det som en vane at spørge ind til skoledagen og være interesseret i, hvad der foregår i skolen.

Hvis den unge er meget skoletræt, kan det være en mulighed at komme på efterskole. Det har nemlig vist sig som en fantastisk løsning for de fleste unge, der oplever massiv skoletræthed. På en efterskole ændrer de unges opfattelse ofte af, hvad skole, bøger og lektier er. Undervisningen foregår ofte på en anden måde end i folkeskolen, men hvor der stadig er høj fokus på faglighed.

Der findes forskellige slags efterskoler, hvor nogle har nogle specifikke retningslinjer – der kan være tale om idrætsefterskole, musikefterskoler eller dramaefterskoler. Udover at undervisningen er anderledes end i folkeskolen, vil det modne den unge til videre uddannelse og styrke dem. Det vil give dem en ekstra ballast, så de er klar til at fortsætte i uddannelsessystemet.

Alt for mange unge, der oplever skoletræthed i folkeskolen – og hvor der ikke forsøges at mødekomme den unge – færdiggør aldrig en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at man gør en indsats, så man kan holde den unge i uddannelsessystemet.

Postet af ag via AdSet.