Triple Bottom Line (TBL) framework for Novozymes

Denne artikel er skrevet i år 2015 i forbindelse med studiet international handel og markedsføring. Artiklen giver et eksempel på Novozymes’ Triple Bottom Line framework.

Herunder blotlægges et forslag til, hvilket TBL framework, som Novozymes anvender.
Novozymes benytter sig af GRI (Global Reporting Initiativ) til at reportere deres Tredobbelte bundlinje til deres stakeholders, hvilket betyder at der er nogle opstillede retningslinjer som virksomheder kan følge i forhold til reporterring af deres CSR arbejde. Det medfører at det er nemmere at sammenligne indsatser inden for deres CSR arbejde. Ved at de bruger GRI så medfører det at virksomheden fremstår mere gennemsigtig, over for virksomhedens stakeholders.
Novozymes har umiddelbart valgt at benytte sig af GRI da det på en måde grønstempler deres CSR rapport, og eftersom at initiativet er udarbejdet af United nations(UN) og bruges af mere end 4000 organisationer fordelt på 60 lande, så medfører det at deres rapport kan kvalitetsstemples.
På baggrund af ovenstående kommenteres der herunder på omkostningsfordele ved den nuværende TBL rapportering med udgangspunkt i nogle af understående interessenter.
Som eksempel af omkostningsfordele i environmental, er der en lang række af disse. Herunder energieffektivitet, nedsætning CO2-udslip, samt vandspild. Disse er relevante i forhold til lokalmijøet, da miljøbelastningen her nedsættes. Der er ligeledes relevant i forhold til aktionærer og kunder, at virksomheden forsøger at sikre sig et godt omdømme. I forhold til social, er der også højt fokus på tilfredshed og medarbejderudvikling. I forhold til tilfredshed, vil nogen mene, at det er vigtigt, at der føres en etisk forretning. I forhold til medarbejderudvikling og tilfredshed, har Novozymes fokus på personalegoder, sikkerhed etc. som sikrer glade og tilfredse medarbejdere i et godt miljø, hvor de kan udvikle sig.
Hvis du ønsker at bestille en konsulentydelse, er der mange forskellige udbydere.
Herunder foreslås velargumenterede forslag og mulige forbedringer til Novozymes TBL rapportering.

Miljø: Leverandører.

Novozymes leverandører skal leve op til de høje etiske standarder, som de har sat for sig selv. Det betyder at leverandørerne, at de f.eks. ikke må bruge børnearbejder, men også at de skal videreudvikle deres egne måder at producere på, hvilket gerne skulle resulterer i at de bliver mere og mere bæredygtige. Det er leverandørerne nødt til, hvis de vil forsætte med at samarbede med Novozymes, da det netop er mål som disse, Novozymes har sat op for sig selv. For at dette tiltag, skal kunne bruges optimalt i virksomheden, kræver det at leverandørerne levere rapporter til Novozymes over, hvordan og hvorledes hele produktionsprocessen foregår, således Novozymes kan sikre sig, at deres leverandører også ”holder hvad de lover”.

Økonomisk: Lokalmiljø

Novozymes har besluttet, at hver gang de kommer til så vidt mulige skaffe råvare fra lokalområdet så de på måde, bidrager til at holde samfundshjulene i gang. Pengene der tjenes på disse nye markeder, skal bruges på, at udvikle det samfund, som Novozymes er kommet til, og de skal blandt andet også sikre fair lønninger til medarbejderne.  For at forbedre virksomhedens image, vil det gavne Novozymes image at udføre filantropisk velgørenhed, hvilket betyder at Novozymes bidrager med velgørenhed til lokalsamfundet, som dermed også bliver forbedret af Novozymes tilstedeværelse.
Hvis du ønsker at læse noget omkring geometrisk algebra, kan du med fordel klikke på følgende link: Geometric Algebra.

Forslag til hjemmeside

I forhold til at forbedre hjemmesiden, er det muligt at ordne koden. Det kan gøres på mange måder. Koden er en vigtig del af hjemmesiden, men kan være en dyr post.
Det anbefales at anvende billige koder til at ordne problemet. Billige koder giver en lavere udgift, men det er dog vigtigt at sikre høj kvalitet. Billige-koder.dk leverer altid høj kvalitet og høj service.

2trendy.dk – herretøj til unge mænd online

Et eksempel på en side, hvor der er foretaget god kode, er 2trendy.dk. Billederne til tøjet er minimeret til en passende størrelse, hvilket giver en kortere ventetid. 2trendy.dk fokuserer på herretøj til unge mænd online, og yder GRATIS og HURTIG levering på alle ordrer.Postet by Michael Cortzen via AdSet linkbuilding network