Ulemper ved at bruge e-mails til at sælge

Nogle sælgere tror at det at bruge e-mails til sælge alt er den bedste idé. Men sandheden er, at det er det ikke. Det er ikke en god idé at erstatte opkald med e-mails, når du indleder kontakt med en potentiel kunde. Nogle mennesker bruger e-mails til at sælge produkter, for at undgå ydmygelsen ved en afvisning.  Den væsentligste ulempe ved at tage denne tilgang er, at der kan være den risiko at man ikke modtager den e-mail man venter på, i forbindelse med en transaktion i salgsprocessen.
Mere end 75 procent af virksomheder har erstattet opkald med e-mails, og i den proces har de mistet den personlige kontakt. Grunden til at virksomheder gør dette, er at undgå den akavede følelse af afvisning, når man taler direkte til kunden. Det gør mindre ”ondt” at høre et nej på en e-mail. Nogle bliver ligeledes trætte af at høre utallige telefonsvarer, og tror at det er en bedre idé at skifte til e-mails.
Når jeg forsøger at sælge produkter eller tjenesteydelser til en ny kunde, er det ikke muligt at vinde kundens tillid gennem en e-mail, hvilket gør grundlaget for en langsigtet relation svag. Nogle kendte virksomhederne, mener, at de er anerkendt på markedet, men de glemmer at der er strenge spamfiltre installeret, som muligvis forringer deres chancer for at nå ud til kunderne. Chancen for at kunderne både modtager og læser alle e-mails er lille. Når man derimod ringer til en kunde, er der langt højere sandsynlighed for, at kunden modtager opkaldet, og man kan derved kan få mest muligt ud af sine ressourcer.
Hvis virksomheden stadig vurderer at det at sende e-mails til kunder er den bedste fremgangsmåde, skal der tages nogle punkter op til overvejelse. Den indledende e-mail bør indeholde en introduktion til virksomheden, kort information om de produkter og tjenester der tilbydes, og information om metode for køb og kontakt. Alle oplysninger i e-mailen skal give indtryk af  at virksomheden forsøger at gavne kunden – og ikke sig selv.
Den indledende e-mail skal formuleres således at den forsøger at løse et problem, og opbygge et stærkt forhold til den potentielle kunde. For at gøre dette, bør de tilsigtede kunder nøje undersøges, med henblik på at forstå deres problemer, drømme, mål etc. Og dette især i forhold til et bestemt produkt.
Ved første e-mail bør du undgå at nævne at du mener at virksomheden og kunden vil være et godt match. Salgspitches bør nedtones ved den introducerende mail.
Undgå at sætte virksomhedens navn i overskriften på mailen. Når virksomhedes navn er skrevet her, kan kunden få det indtryk, at det ikke er en interesse for kunden der driver virksomheden, men derimod udelukkende at skabe et finansielt overskud. Det er derimod en god ide at skrive navnet på produktet der sælges, og fremhæve dets kvaliteter og understrege hvorledes det kan løse et problem hos læseren. Emnet bør fortælle det hele, og bør fange kundens  opmærksomhed øjeblikkeligt.
Det er bedst at skrive mails til kunden efter at fundamentet til et stærkt langsigtet forhold er lagt først. Dette gøres ved først at kontakte kunderne personligt. Når tilliden efterfølgende er opbygget, kan yderligere kontakt foregå via e-mails. Indledende e-mails skal ses som en back-up metode at kommunikere på, hvis der ikke forefalder andre muligheder. Mail kommunikationen skal rette henvendelse direkte til kunden og snakke specifikt til ham/hende. Det er vigtigt at være målrettet og direkte i sin kommunikation.
Der bør ikke være nogen negativitet til stede overhovedet i kommunikationen med kunden. Dette påvirker sindet af kunden i en negativ retning, og han/hun risikerer at opfatte et modsatrettet budskab end det intenderede. Et eksempel er at i stedet for at skrive ”Vi sælger ikke produkter af dårlig kvalitet”, så erstat med ”Vi sælger produkter af høj kvalitet”. Undgå samtidig at opstille betingelser for kunden. Dette vil skabe et unødvendigt pres på kunden, som muligvis vil forsøge at undgå telefonopkald og e-mails fra afsendervirksomheden.
E-mails kan anvendes i udfordrende tider. Antag at et brud i forholdet mellem en virksomhed og en kunde er opstået. Her kan en høflig og venlig e-mail bryde isen og åbne op for bedre kommunikation igen. Det bedste råd, er at stoppe med at bruge e-mails som den eneste måde at kommunikere på, men at se e-mails som et supplement til anden kommunikation. Virksomheder som formår at kombinere den direkte kontakt med den skriftlige kommunikation vil klare sig godt og vinde stor kundetillid.Postet by Daniel_Pack via AdSet linkbuilding network